+ A | - a | Нулиране
вторник 27 октомври 2020
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-547/16.10.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПР в териториалния обхват на УПИ ХII, кв.28 по регулационния план на с.Горна Мелна, община Трън.
Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg