+ A | - a | Нулиране
вторник 13 октомври 2020
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-538/09.10.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива КПИИ , включващ ПУП-ПП и технически инвестиционен проект за линеен обект на техническата инфраструктура-Подземна кабелна захранваща линия НН-1кV за нуждите на стационарна контролна единица , попадаща в землището на с.Слишовци, община Трън, област Перник.
Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg