+ A | - a | Нулиране
понеделник 12 октомври 2020
Информационен ден на Областен информационен център Перник
ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ТРЪН
На 16.10.2020 г. (петък), от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Трън, екипът на Областен информационен център – Перник ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Поканени да вземат участие са представители на общинската администрация, образователни институции, предприятия, неправителствени организации, земеделски производители и други заинтересовани лица.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от 27 информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анонс
Спазвайте социална дистанция. Носенето на маски в сградата на Община Трън е задължително!
ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ
ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ
14 октомври 2020 г.
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg