Социални услуги

N Наименование на услугата Такса Срок
1 Приемане на заявления за предоставяне на социална помощ за извършване на погребения за сметка на бюджета на общината на социално слаби, самотни хора, без роднини, бездомни и починали в заведенията за социални услуги /15-СД-02/ без такса  
2 Приемане на заявления за услугата “Социален асистент” и молби от насочените социални асистенти за назначаването им /15-СД-04/ без такса  
3 Изработване и издаване на карти със знак “инвалид”. Приемане на заявления за издаване на карта със знак “инвалид” за паркиране на територията на СО и паркингите общинска собственост /15-СД-05/ без такса  
4 Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения постъпили от администрацията на президенти за опрощаване на държавни вземания /15-СД-07а/ без такса  
5 Приемане на заявления за услугата “Домашен помощник” /15-СД-09/Приемане на заявления за услугата “Домашен помощник” /15-СД-09/ без такса  
6 Приемане на заявления за услугата “ Домашен социален патронаж ” /15-СД-10/ без такса  
7 Приемане на заявления за услугата “  Осигуряване на храна за диабетици ” /15-СД-11/ без такса  
8 Приемане на заявления за отпускане на еднократна парична помощ на граждани в тежко социално положение без такса