Общински съветници мандат 2015-2019г

Бойчо Левчов Харалампиев
Бойчо Левчов Харалампиев

Председател на Общински съвет Трън

Соня Стефанова Миланова
Соня Стефанова Миланова

Общински съветник

Д-р Павлина Борисова Костова-Николова
Д-р Павлина Борисова Костова-Николова

Общински съветник

Николай Иванов Манчев
Николай Иванов Манчев

Общински съветник

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на раждане 09 октомври 1954г

Образование Средно

Професионален опит

Семейно положение Женен с две деца

Телефон

e-mail

Искра Славчева Виденова
Искра Славчева Виденова

Общински съветник

Веселина Христова Шишкова
Веселина Христова Шишкова

Общински съветник

Олег Тодоров Тодоров
Олег Тодоров Тодоров

Общински съветник

Десислав Стефанов Банков
Десислав Стефанов Банков

 Общински съветник

 

Кирил Марков Михайлов
Кирил Марков Михайлов

Общински съветник 

(заел мястото на Бойко Асенов Иванов - напуснал)

Иван Борисов Искренов
Иван Борисов Искренов

 Общински съветник

 

Ташко Йорданов Минков
Ташко Йорданов Минков

Общински съветник