Общински съвет: Решения 2008

Р Е Ш Е Н И Е № 2

Р Е Ш Е Н И Е № 177 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 178 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 179 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 180 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 177 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2 то 27.01.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 27.01.2010г

Р Е Ш Е Н И Е № 4 то 27.01.2010г

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от 27.01.2010г

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от 27.01.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от 27.01.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от 27.01.2010г

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от 27.01.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от 27.01.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от 27.01.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от 27.01.2010г

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от 27.01.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от 27.01.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17 от 02.02.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 19 от 24.02.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 20 от 24.02.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 21 от 24.02.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 22 от 24.02.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от 24.02.2010г

Р Е Ш Е Н И Е № 24 от 24.02.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 25 от

Р Е Ш Е Н И Е № 26 от 24.02.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 27 от 24.02.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 28 от 24.02.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 29 от 24.02.2010г

Р Е Ш Е Н И Е № 31 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 33 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 34 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 36 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 43 от 24.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 32 от 24.03.2010г

Р Е Ш Е Н И Е № 45 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 49 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 50 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 51 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 52 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 53 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 54 от 05.05.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 56 от 17.06.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 57 от 17.06.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 59 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 60 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 61 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 62 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 63 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 64 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 65 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 66 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 67 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 68 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 69 от 01.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 71 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 72 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 74 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 75 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 76 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 77 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 78 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 79 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 80 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 81 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 82 от 28.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 84 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 85 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2 от 29.01.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 86 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 29.01.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 87 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4 от 29.01.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 88 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от 29.01.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 89 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от 29.01.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от 29.01.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 91 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от 29.01.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 92 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от 29.01.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 93 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 94 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 95 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 96 от 19.08.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 98 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 99 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 100 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 16 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 101 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 102 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 103 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 19 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 104 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 20 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 105 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 21 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 106 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 22 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 107 от 08.09.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от 11.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 109 от 06.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 25 от 25.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 110 от 06.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 26 от 25.02.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 111 от 06.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 28 от 11.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 113 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 30 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 114 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 31 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 115 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 32 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 116 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 117 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 33 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 118 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 34 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 119 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 120 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 36 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 121 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 122 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от 25.03.2009г

Р Е Ш Е Н И Е № 123 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 124 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 125 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 128 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 129 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 130 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 131 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 132 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 133 от 27.10.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 43 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 44 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 45 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 49 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 50 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 51 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 52 от 25.03.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 54 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 55 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 56 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 57 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 58 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 59 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 60 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 61 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 62 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 63 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 64 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 65 от 22.04.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 67 от 20.05.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 68 от 20.05.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 69 от 20.05.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 70 от 20.05.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 71 от 20.05.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 72 от 20.05.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от 20.05.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 74 от 20.05.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 75 от 20.05.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 77 от 02.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 78 от 02.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 80 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 81 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 82 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 83 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 84 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 85 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 86 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 87 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 88 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 89 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 91 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 92 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 93 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 94 от 17.06.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 96 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 97 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 98 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 99 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 100 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 101 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 102 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 103 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 104 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 105 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 106 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е №107 от 30.07.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 109 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 110 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 111 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 112 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 113 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 114 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 115 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 116 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 117 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 118 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 119 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 120 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 121 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 122 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 123 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 124 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 125 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 128 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 129 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 130 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 131 от 26.08.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 133 от 16.09.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 134 от 16.09.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 135 от 16.09.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 136 от 16.09.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 137 от 16.09.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 139 от 28.10.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 140 от 28.10.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 141 от 28.10.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 142 от 28.10.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 143 от 28.10.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 144 от 28.10.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 145 от 28.10.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 146 от 28.10.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 147 от 28.10.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 149 от 12.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 150 от 12.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 151 от 12.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 152 от 12.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 154 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 155 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 156 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 157 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 158 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 159 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 160 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 161 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 162 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 163 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 164 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 165 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 166 от 25.11.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 168 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 169 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 170 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 171 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 172 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 173 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 174 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 175 от 16.12.2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 176 от 16.12.2009г.