Кметски наместници

Кмет на кметство с.Туроковци - Станка Тасева 0884 676716

Кмет на кметство с. Филиповци - Самуил Стоилов 0885 714800

Кметски наместници по населени места