Инвестиционни проекти

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на град Трън 

 Проект "Constructing of Recreation park, Tourist Information Center, renovation of an existing eco-trail route, an information infrastructure that will serve the needs of the Tourist Information Center": Представяне на проекта...

ПроектReconstruction ofthe local road inAccordance with sustainable development - ROAD”  Реконструкция на местен път в съответствие с устойчиво развитиеПредставяне