+ A | - a | Нулиране
четвъртък 29 април 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост”, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-202/23.04.2021г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ I-216, кв.7 по ПУП а с.Зелениград, общ.Трън. От съществуващия УПИ се обособяват два самостоятелни УПИ I-216 в кв.7 с площ от 561.00кв.м. и УПИ VII-216 от кв.7 с площ от 434.00кв.м.

Съобщение
Разпределение на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ между собствениците и ползватели на животновъдни обекти, подали заявление по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ
Разпределение на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ между собствениците и ползватели на животновъдни обекти, подали заявление по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ
Протокол за определяне на необходимата площ - пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределяне на имотите за всяко землище на територията на община Трън.
Протокол за определяне на необходимата площ - пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределяне на имотите за всяко землище на територията на община Трън по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ
петък 23 април 2021
Променено работно време на МУЗЕЙ НА КИСЕЛОТО МЛЯКО с. Студен извор и МУЗЕЕН КОМПЛЕКС БУСИНСКА КЕРАМИКА с.Бусинци за периода от 30.04.2021г. до 09.05.2021г.
Съобщение
Съобщение във връзка със зачестилите проблеми с водоснабдяването по населените местав община Трън
Съобщение
Временно се ограничава движението по пътя за Ждрелото на река Ерма
На 26.04.2021г. от 09:00ч до края на работния ден временно се ограничава движението по пътя за Ждрелото на река Ерма след механа Ерма до моста на разклона за манастир Св. Архангел Михаил, поради обрушване на скална маса и почистване на пътното платно.
сряда 14 април 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Славчо Богданов Славчов , че със Заповед №РД-05-108/22.03.2021г. на кмета на община Трън е задължен да премахне изградената в УПИ VI-246 кв.24 по ПУП на гр.Трън паянтова жилищна сграда със застроена площ от 66 кв.м. в 60 дневен срок от влизане в сила на заповедта .

Съобщение
петък 09 април 2021
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 15.04.2021г.
Покана
четвъртък 08 април 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Уважаеми г-н Алексиев,
Уведомяваме Ви, че във връзка с влязло в сила Решение №14579 София от 25.11.2020г. на Върховен съд на Р България второ отделение е влязла в законна сила заповед № РД-05-498/02.12.2019г. на Кмета на Община Трън за премахване на незаконен "Електропровод ниско напрежение 220 волта" находящ се в строителния полигон на с. Мрамор, Община Трън.

Съобщение
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg