+ A | - a | Нулиране
понеделник 29 март 2021
Покана за публично обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Трън за периода 2021-2027 г. (ПИРО)
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Трън за периода 2021- 2027г. и в съответствие с чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Община Трън отправя покана за публично обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Трън за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

Поради въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане на ПИРО ще се проведе НЕПРИСЪСТВЕНО, чрез изпратени предложения и коментари, като всички заинтересовани лица могат да направят предложения и да изразят своите коментари, мнения и становища по предложения проект на ПИРО в срок до 17:00 часа на 29.04.2021 г., на имейл: obshtina_tran@mail.bg, в свободна форма.
Община Трън отправя настоящата покана за обществено обсъждане, като разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне, съгласуване и утвърждаване на този важен стратегически планов документ.


ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Трън за периода 2021-2027 г. (ПИРО)
понеделник 22 март 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън уведомява Валентин Павлов Филипов, Катя Иванова Филипова, Николай Йорданов Филипов, Иван Йорданов Филипов, Андрей Йорданов Филипов, Кита Николова Аначкова, Богомил Гигов Григоров, Райчо Рангелов Тозев и Юлиян Райчев Рангелов, че с писмо изх.№ 9100-2 /1/ / 16.02.2021г. е отправена покана до същите за присъствие при оглед на място в УПИ XIV-199 кв.24 по ПУП на с.Ездимирци, който ще се състои на 06.04.2021г. от 11ч.

Обявление
вторник 16 март 2021
Заповед на РЗИ Перник
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че със заповед РД-01-110/16.03.2021 г. на РЗИ Перник се преустановява провеждането на базари на открито с цел недопускане на струпване на много хора. Целият текст на заповедта в прикачения файл:


Заповед на РЗИ Перник от 16.03.2021 г.
петък 12 март 2021
Съобщение за промяна на разписанието на автобусните превози в Община Трън .
Община Трън Ви уведомява, че считано от 15.03.2021г. се променя часът на тръгване на първия автобус от гр. Трън. Ще се изпълнява в 7:00ч.(вместо в 6:30ч.). Телефон за връзка - 0890117113
вторник 09 март 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-88/05.03.2021г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение за УПИ V-258(ПИ № 258 и ПИ № 424),кв.18 по ПУП на с.Зелениград, общ.Трън, с което от съществуващият УПИ V-258 се обособяват два нови: УПИ V-258 и УПИ Х-424.

Обявление
петък 05 март 2021
вторник 02 март 2021
Проект на Решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
ПРОТОКОЛ от проведено обществено обсъждане - Публикувано: 06.04.2021г.

Справка - Публикувано: 06.04.2021г.

===================================================================

Заповед

Покана

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Обявление

Проект на решение за изменение на Наредба

Мотиви
понеделник 01 март 2021
Честита Баба Марта!

Снимка на Ирина Георгиева
ОБЩИНА ТРЪН В КАЧЕСТВОТО СИ НА ДОСТАВЧИК НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
УДЪЛЖАВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“


За повече информация ТУК:
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg