+ A | - a | Нулиране
вторник 02 март 2021
Проект на Решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
ПРОТОКОЛ от проведено обществено обсъждане - Публикувано: 06.04.2021г.

Справка - Публикувано: 06.04.2021г.

===================================================================

Заповед

Покана

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Обявление

Проект на решение за изменение на Наредба

Мотиви
понеделник 01 март 2021
Честита Баба Марта!

Снимка на Ирина Георгиева
ОБЩИНА ТРЪН В КАЧЕСТВОТО СИ НА ДОСТАВЧИК НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
УДЪЛЖАВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“


За повече информация ТУК:
сряда 24 февруари 2021
Проект № BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ73273.80.46“
Община Трън изпълнява проект № BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ73273.80.46“ по “Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”. Договора за безвъзмездна финансова помощ бе сключен на 5.08.2020 г.
Общата стойност на проекта е 326 532.35 лв. от които 277 522.50 лв. са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 48 949.85 лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта 18 месеца.
Дейностите по проекта са:
• Дейност 1 Подготовка и изпълнение
• Дейност 2 Техническа рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46.
• Дейност 3 Организация и управление на проекта
• Дейност 4 Мерки за информация и комуникация по проекта
Изпълнението на проекта стартира на 20.08.2020 г.

Прессъобщение
четвъртък 18 февруари 2021
Съобщение за промяна на обслужващата фирма и контакти за пътнически превози изпълнявани в Община Трън
Община Трън Ви уведомява, че считано от 16.02.2021г. фирма „Транс ГРУП 98“ ЕООД изпълнява разписанието на автобусните превози.Телефон за връзка - 0890117113
Във връзка с извънредната епидемична обстановка автобусите ще изпълняват курсовете от Трън до София в 8:00, 14:00 и 18:40
От София до Трън съответно 8:00, 15:00 и 19:00

Разписанието след прекратяване на извънредната обстановка:
Автобусни превози
Покана за провеждане на консултации за съставите на СИК и ПСИК на територията на община Трън
Покана за провеждане на консултации за съставите на СИК и ПСИК на територията на община Трън

Линкове към Решенията на ЦИК и РИК за съставяне на СИК-овете:

РЕШЕНИЕ№ 2062-НС ЦИК

РЕШЕНИЕ №10-НС РИК Перник
понеделник 15 февруари 2021
Разпределение 2021г. пасища, мери и ливади
Разпределение 2021г. пасища, мери и ливади
петък 12 февруари 2021
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 18.02.2021г.
Покана
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън уведомява Славчо Богданов Славчов от гр.Трън, че с писмо изх.№ Ж 02-39/4/ / 21.01.2021г. е отправена покана до същия за присъствие на оглед на място в УПИ VI-246 кв.24 по ПУП на гр.Трън, който ще се състои на 17.02.2021г. от 11ч.

Обявление
сряда 10 февруари 2021
Заповед по реда на чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 - с. Лялинци
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповед по реда на чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 - с. Лялинци

с.Лялинци, община Трън
понеделник 08 февруари 2021
Съобщение
На 12.02.2021г. от 11:00 ч. в залата на община Трън ще се проведе приемен ден на
инж. Емил Костадинов-Областен управител на област Перник.
Каним всички граждани, желаещи за среща с г-н Костадинов да заявят желание на тел. 077319601.
понеделник 01 февруари 2021
Обществени възпитатели за работа към МКБППМН - гр. Трън през 2021г.
ЗАПОВЕД
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА 2021г.
Покана


ПРОЕКТО - БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА 2021г.


По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg