четвъртък 28 май 2020
Съобщение относно изпълнение на Културния календар на Община Трън
Уважаеми дами и господа,

Във връзка със зачестилите запитвания и коментари относно обявени за провеждане събития в
Културния календар на Община Трън за 2020 година, Ви уведомяваме, че публичните мероприятия
и фестивали няма да се провеждат поради обявената извънредна епидемична обстановка в РБългария.

От Ръководството на Община Трън
Покана за участие в курсове за младежи по проект на „Център за развитие на устойчиви общности” (ЦРУО)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
„Център за развитие на устойчиви общности” (ЦРУО) има удоволствието да ви съобщи, че организира безплатни курсове:
Безплатен курс по "Билкарство (Билкосъбиране)"с продължителност от 16 учебни часа
Целия текст на поканата и условия за записване

Безплатен курс по "Пчеларство" с продължителност от 30 учебни часа
Целия текст на поканата и условия за записване

Защо „Storytelling” и с какво може да Ви е полезен?
Целия текст на поканата и условия за записване
сряда 27 май 2020
Заповеди на Министър Кирил Ананиев и указания относно обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на РБългария
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Публикувана е заповед на Министър Ананиев от 26.06.2020 г.:
Заповед № РД-01-277/27.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно промени в организация на работата при условия на извънредна епидемична обстановка
Уведомяваме Ви, във връзка с предстоящото отваряне на ГКПП между РБългария и РСърбия, че съгласно т.5 от т.I на заповед РД-01-274/21.05.2020г. на Министър Ананиев всички лица, които влязат на територията на РБългария и не са в категорията на изключенията, ще подлежат на 14 дневна карантина.

Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно забрани за влизане на територията на РБългария

Във връзка с Решение №325 на МС от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка са публикувани нови заповеди на Министъра на здравеопазването, указания на ресорните министерства относно постепенно стартиране работата на различни стопански структури.

На този линк може да следите актуалните заповеди на Министъра на здравеопазването, приложенията към тях, както и указанията на ресорните министерства

Текста на част от публикуваните заповеди по-долу:


Публикувана е Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно организация на работата при условия на извънредна епидемична обстановка
Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването

COVID-19 Единен информационен портал в България
вторник 26 май 2020
Обявление относно ПУП-ПР с.Главановци
Община Трън, Дирекция „УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-257/22.05.2020г.
на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена
скица-предложение за III-100, УПИ IV-100 и УПИ V-100, кв.12 по ПУП на с.Главановци, община Трън, с
което от съществуващият УПИ III-100, УПИ IV-100 и УПИ V-100 се обособяват два нови: УПИ III-100 и
УПИ IV-100.
Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината
на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Обявление
петък 22 май 2020
Съобщение на Общински съвет Трън
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с чл.22, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация - Общински съвет гр. Трън
оповестява, че с Решение № 44/25.02.2020г. по административно дело №519 от 2019г. на
Административен съд гр. Перник, Административен съд гр. Перник е отменил разпоредбите
на чл. 24, ал. 2 и чл. 24, ал. 3,т.4 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Трън,
приета с решение № 50 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – Трън, взето по протокол № 3 от
заседание на ОбС – Трън, проведено на 28.03.2019 г., като незаконосъобразни.
Съобщение
сряда 20 май 2020
На вниманието на жителите и гостите на Община Трън
Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че е създадена организация, при спазване изискванията за противоепидемични мерки, да започнат работа Музея на Бусинската керамика в с.Бусиници и Музея на киселото мляко в с.Студен Извор, Община Трън.
Работното време на музеите е непроменено, с почивни дни понеделник и вторник.

От ръководството на Община Трън


понеделник 18 май 2020
Заповед на г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън относно удължаване срока на заповеди за забрани и правила във връзка с извънредната епидемична обстановка
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в РБългария Кмета на Община Трън - г-жа Цветислава Цветкова издаде заповед, с която се удължава до 14.06.2020 г. срока на въведения вечерен час 20:00 часа на територията на община Трън за малолетни и непълнолетни лица, въведените правила за посещения на планини, обособени места с паркова среда, както и задължението да се спазва социална дистанция, ползване на защитна маска при контакт с други лица.

Целият текст на заповедта в прикачения файл:

Заповед на Кмета на Община Трън от 15.05.2020 г. относно удължаване срока на действие на заповеди

На вашето внимание предоставяме и пълния текст на заповедите, на които се удължава срока:
Заповед на Кмета на Община Трън от 19.03.2020 г. относно въвеждане на вечерен час за малолетни и непълнолетни
Заповед № РД-05-220/05.05.2020 г.на Кмета на Община Трън относно спазване изискване за социална дистанция на територията на Община Трън
Заповед № РД-05-221/05.05.2020 г.на Кмета на Община Трън относно посещения на природни обекти, планински пътеки и обособени места с паркова среда на територията на Община Трън
петък 15 май 2020
Поздравителен адрес до преподавателите, учениците и абитуриентите на СУ"Гео Милев" гр.Трън по повод патронния празник на училището
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,


Днес е хубав празник- патронния празник на СУ,, Гео Милев“-нашето училище!
Гео Милев е български поет и публицист. Въпреки краткия си живот едва 30 годишен Гео Милев оставя дълбока следа в историческата и литературната памет.
През живота си се занимава активно с публицистика като развива модернизма, в българската следвоенна литература.
В произведенията си Гео Милев смело прокламира естетическите си възгледи и модерните идеи за човека и неговата трагичност и накрая се твърди, че си отива от този свят по особено жесток начин именно заради своето творчество.
Приемете моите поздравления по случай патронния празник на СУ,, Гео Милев“- гр. Трън !
Скъпи учители,
Желая Ви здраве, вдъхновение и сили, за да можете да преодолявате трудностите и предизвикателствата по пътя на познанието. Работете упорито и отговорно за издигане престижа на училището, за създаването на един по- добър свят за нашите деца, свят, в който, получавайки добро и качествено образование, да успеят , да се реализират като професионалисти в България и по света.
Мили ученици,
Животът лети напред и все повече Ви отдалечава от детството, но във вашето съзнание завинаги ще остане едно сияние- чисто като сълза и красиво като слънцето- сиянието на вълшебник, който не прави чудеса, а създава от вас хора. Този вълшебник е родното училище. Бъдете силни и ученолюбиви, дерзайте и отстоявайте своите цели, за да се радваме на вашите успехи и да се гордеем с вас.
Скъпи абитуриенти,
Изминали са 12 години от първия миг в училище- години на труд и усърдие, сълзи на отчаяние и усмивки от радост, изпитания на волята, на ума, на характера. Стъпка по стъпка сте изграждали своята личност, преборвайки егоизма, лъжата, подлостта, заблудата, страха...Този дълъг път не сте изминали сами- винаги сте били подкрепяни, напътствани и вдъхновявани от своите учители. Благодарете им от сърце, благодарете им искрено и с обич, която заслужават.
Мили абитуриенти, бъдещи студенти, лекари, строители, откриватели... следвайте пътя, който сте избрали с вяра, защото тя е най- мощната сила на света. Випуск 2020 г., бъдете промяната и на добър път!


КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН
ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА

понеделник 11 май 2020
Прессъобщение за резултати от взетите проби на обитателите и персонала на СУ "РТ" гр.Трън
Резултати от взетите проби на обитателите и персонала на центровете в Социални услуги „Резидентен тип“ гр.Трън

На 07.05.2020 г. са взети проби за SARS-CoV-2/коронавирус/ на 39 обитатели на центровете за настаняване от семеен тип в Социални услуги „Резидентен тип“ град Трън и едно лице от персонала.
Всички тестове са отрицателни, по информация на РЗИ – Перник.
На 05.05.2020 г. проби са взети и на всички 30 души от персонала на социалното заведение.
Четири от тях са положителни. Лицата с положителни проби нямат симптоматиката на вируса и не се налага да бъдат приети в болнично заведение. Те са поставени под домашна карантина до 02.06.2020 г.
След изтичане периода на карантина, ще им бъдат направени тестове за SARS-CoV-2, а при наличие на две отрицателни проби, те ще могат да се върнат отново на работа.
Полагат се всички грижи за запазване здравето на възрастните хора, а отрицателните им проби за наличие на вирус SARS-CoV-2 доказват това.
Свижданията и излизанията на хората от центровете не са разрешени от началото на пандемията.
В социалната институция се извършват дезинфекционни дейности съгласно указанията от началото на пандемията.
На обитателите на дома са предоставени дезинфектанти. Има достатъчно маски, ръкавици, шлемове, престилки и други предпазни средства за служителите и домуващите.
Извършва се ежеседмично и извънредно инструктиране на възрастните хора за необходимостта от спазване на социалната изолация и предпазването от SARS-CoV-2.
Спазват се предписанията на РЗИ - Перник, служителите на която своевременно са извършили проверка в сградата на СУ„РТ“ гр.Трън и са взели проби от различни повърхности.


Прессъобщение на Община Трън
петък 08 май 2020
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 13.05.2020 г.
Покана
четвъртък 07 май 2020
сряда 06 май 2020
Заповеди на министър Кирил Ананиев относно противоепидемични мерки на територията на РБългария
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На този линк може да следите актуалните заповеди на Министъра на здравеопазването

Публикувана е Заповед № РД-01-251/05.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно промяна в мерките
Публикувана е Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно изменения и промяна в мерките
Публикувана е Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Публикувани са заповеди на Министър Ананиев относно носене на предпазни маски и посещение на природни обекти:
Публикувана е Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Публикувана е Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г. се измененя Заповед № РД-01-143/20.03.2020г. относно режима за ползване на паркове и градинки.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-236/24.04.2020 г. се измененя Заповед № РД-01-197/11.04.2020г. като срока за носене на предпазни маски на закрити и открити обществени места да се чете - до 13.05.2020 г, включително
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-225/20.04.2020 г. се измененя и допълва Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.,
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-224/16.04.2020 г. се забранява влизането и излизането от София - град от 17.04.2020 г до второ нареждане.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-224/16.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-197/30.03.2020 г. на Министър Ананиев става задължителното носене на предпазни маски на закрити или на открити обществени места считано от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително. Заповедта се отнася и за всички места, където се предоставят обществени услуги.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването


Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-195/10.04.2020 г. се удължава срока на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г включително.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-196/10.04.2020 г. се уреждат изискванията и пропускателния режим за сезонни работници.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министър Ананиев се изменя със Заповед №РД-01-169/31.03.2020 г. и задължителното носене на предпазни маски на публични места се отменя до намиране на консенсус.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването[/b]

Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването - изменена със Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г.[/b]
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-165/27.03.2020 г. се променя срока на изолацията след хоспитализация.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. се удължава срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г включително.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Заповед №РД-01-153/25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. относно режима на ограничения на преминаване през КПП:
Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. и Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г на Министъра на здравеопазването се въвеждат нови ограничения за предотвратяване разпространението на COVID-19. Пълният текст на заповедите прочетете в прикачените файлове:
Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. се изменя Заповеди № РД-01-124/13.03.2020г., допълнена от заповед №РД-01-131/17.03.2020 г. със следния текст:
"Създава се т1а:
1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1 да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1 - 1,5 м. между лицата".
т.9 се отменя."
Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:
„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“
Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.
Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Заповедите на министър Ананиев Ви предоставяме в прикачените файлове.

Актуализирана заповед РД-01-124 на Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-129 на Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-130 на Министъра на здравеопазването
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg