сряда 25 март 2020
Съобщения на Дирекция Бюро по труда Перник
Д "БТ" Перник съобщава че в периода 16.03.2020-13.04.2020 са определени дежурни служители както следва:
Списък на дежурните служители в ДБТ Перник

На вниманието на безработните лица, с право на ползване на обезщетение е съобщението в прикачения по долу файл:
Съобщение на ДБТ Перник

вторник 24 март 2020
Обновена е бланката на декларацията за пътуване, публикува МВР
Съобщение на МВР:
След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:
Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.
Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Бланката може да свалите от страницата на МВР или прикачения файл:

Декларация в word формат
събота 21 март 2020
Бланка на декларацията за улеснение на гражданите публикува МВР
Съобщение на МВР
За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, в спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес 21.03.2020 г. на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Бланката може да свалите от страницата на МВР или прикачените файлове:
Декларация в pdf формат
Декларация в jpg формат
петък 20 март 2020
Кампания по набиране на доброволци
Уважаеми съграждани,
Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас. Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.
Обръщам към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.
Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора, като при необходимост да разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и други.
Вероятно от доброволна помощ ще се нуждаят и българските лекари и медицински персонал, както и служителите от Регионалните здравни инспекции, които поемат най-тежките случаи, с риск за своя живот и здраве и този на членовете на техните семейства.
Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове и навсякъде, където има струпване на хора.
Ако сте готов да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес:
obshtina_tran@mail.bg или позвънете на телефон: 0888161655

Важно е да посочвате вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка.
За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани при възникване на необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.
Остава ни надеждата, че отговорността на всеки от жителите на общината и стриктното спазване на предприетите ограничителни мерки ще подпомогнат усилията на всички нас за справяне с трудната ситуация. Въпреки това сме длъжни да бъдем подготвени.
В момент на кризи ние не веднъж сме доказвали, че можем да бъдем единни, да си помагаме взаимно и да се справяме с далеч по-големи рискове и опасности. Сигурен съм, че с общи усилия, с готовността на всеки да помогне, ще се справим с епидемията, която променя живота на целия свят.
Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!

ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА
Кмет на Община Трън

Съобщение за набиране на доброволци от 20.03.2020 г.
Промяна в разписанието на автобусните превози във връзка с извънредното положение
Във връзка с извънредното положение в РБългария Румасия 2005 ЕООД, осъществяваща автобусни превози на територията на Община Трън и от и до Перник и София, променя своето разписание както следва:
От Трън за София ще пътуват автобуси в 8:00 часа; 14:00 часа и 18:40 часа.
От София за Трън ще пътуват автобуси в 8:00; 15:00 часа и 19:00 часа.
За пътуване от селата само при повикване на тел.0888769774 или 0887693511


Съобщение от Румасия 2005 ЕООД относно промени в разписание 20.03.2020 г.
Заповед на г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън относно вечерен час за малолетни и непълнолетни лица
Със Заповед №РД-05-174 от 19.03.2020 г. г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън въвежда вечерен час 20:00 часа на територията на община Трън за малолетните и непълнолетните лица считано от 20.03.2020 г. Забранява се събирането на групи на обществени места - улици, площади, детски и спортни площадки, стадиони, паркове и градини. Контролът на разпоредителните мерки ще се осъществява от кметските наместници, днъжностните лица от общината съвместно с органите на МВР.

Пълният текст на заповедта в прикачения файл:

Заповед на Кмета на Община Трън от 19.03.2020 г.
четвъртък 19 март 2020
СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА
1. ОБЩИНА ЗЕМЕН
• Людмила Бакалова – Директор домашен социален патронаж, тел. 0877/10-30-56
• Николай Евтимов – Служител в домашен социален патронаж,
• Боян Евтимов – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0885/04-38-80
2. ОБЩИНА ТРЪН
• Марин Радивоев - Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0898/33-41-86
• Антон Аначков – Здравен медиатор, тел. 0896/52-82-13
3. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
• Емил Николов - Служител в социален патронаж, тел. 0884/70-50-28
4. ОБЩИНА РАДОМИР
• Асен Димитров Колаксъзов-Технически изпълнител-Домакин, тел. за връзка: 0896/68-18-46
• Венцислав Свиленов Димитров-Работник поддръжка „Улично осветление“ , тел. за връзка: 0884/32-25-13
• Дежурни към ОБСС-тел. за връзка: 0885/59-92-92
5. ОБЩИНА БРЕЗНИК
• Даниела Захова – Здравен медиатор, тел. 0897/77-52-53
• Мариела Неделкова - Служител в домашен социален патронаж, тел.0877/26-11-04

Списък на лицата
понеделник 16 март 2020
Съобщение
Във връзка с епидемично разпространение на коронавирус (COVID-19), обявеното извънредно положение в страната, възникналата извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на цялата страна, Община Трън предлага, при спазване на предписанията на здравните органи, долупосочените социални услуги за следните групи нуждаещи се лица:
- Самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;
- Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по ЗЛП;
- Възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт;
- Самотни родители на малки деца;
Предлагани социални услуги:
- доставяне на топла храна – ежедневно;
- закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите;
- заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи;
- съдействие за снабдяване с предписани лекарства;
Телефон за заявяване на потребността от социални услуги:
- 0884696942
Десислава Димитрова заместник – кмет на Община Трън


Съобщение
Работа на Община Трън в режим на извънредно положение
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в България, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, Министерство на здравеопазването и Областната администрация на Пернишка област
ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,
че Община Трън ще работи с намален персонал.
С цел избягване на струпване на големи групи хора и опасност от разпространение на заразата, умоляваме гражданите да ограничат до минимум посещенията в сградите на общината за ползването на услуги,
които не са спешни и неотложни, и да предпочитат електронната комуникация за подаване на заявления.
Услугите при спешни и неотложни случаи ще бъдат извършвани от дежурни служители.
Благодарим предварително за проявената гражданска отговорност и разбиране за степента на опасността!

Цветислава Цветкова
Кмет на Община Трън

петък 13 март 2020
ВАЖНО!Относно мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса
ВАЖНО!


Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса в община Трън временно, до второ нареждане, се затварят за посещение Скалния параклис "Света Петка", Музея на Бусинската керамика в с. Бусинци, Музея на киселото мляко в с. Извор.

От общината.
Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-103/13.03.2020г.


Община Трън, Дирекция„УТОСИП”, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-103/11.03.2020г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за промяна на УПИV-общ. в УПИV, кв.12а, с.Реяновци, общ.Трън. Изменението се прави по искане на собственика .
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
понеделник 09 март 2020
Въпроси и отговори относно новия Коронавирус
Въпроси и отговори относно новия Коронавирус от Европейски център за превенция и контрол на заболяванията. Как да предпазим себе си и другите.

Въпроси и отговори относно новия Коронавирус

Как да предпазим себе си и другите
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че във връзка с писмо изх. № Ж02-3/1/19.02.2020г.на кмета на община Трън е извършена проверка в УПИ ХХХIII-132, км.14 по ПУП на с.Слишовци и съставен констативен акт №№ 1/09.02.2020г./обр.1/ и 2/09.02.2020г. /обр.2/ на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ.
Заинтересуваните могат да се запознаят със съдържанието на констативните актове в техническа служба, /стая № 18/ при общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.

От общината


Обявление
петък 06 март 2020
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 12.03.2020 г.
Покана
четвъртък 05 март 2020
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение ПУП-План за регулация на УПИ XI-59, кв.9 и улица с о.т. 41-42-43 по ПУП на с.Банкя, общ.Трън.
Проектната документация е на разположение в ст.№18 на общинската администрация – гр.Трън.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА


Обявление
понеделник 02 март 2020
Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трън, област Перник, на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за територията на община Трън в местностите: с.Бераинци – м.Орница, с.Ерул – м.Ковачки падини, м.Локва, с.Врабча – м.Градище /Ограня/, м.Балница, м.Посъжда, с.Филиповци – м.Почекайна, с.Глоговица – м.Дърводелица, м.Дол.Грамаге, с.Лешниковци – м.Биру, м.Остри връх, с.Ломница - Царибащница, с.Пенкьовци – м.Здравковци, с.Велиново – м.Кошаре, м.Яз и гр.Трън – м.Радославови кошари, м.Байкушеви кошари /Клоново стопанство Трън/, Боина Могила, м.Бучняк, До стадиона, м.Запоге, м.Китка, м.Манини кошари и м.Миленови кошари, община Трън, област Перник, приети с протокол №3/09.12.2019г. на комисия, назначена със Заповед№РР-11/03.12.2019г. на областния управител на област с административен център Перник. Помощните планове се намират в сградата на общинската администрация – Трън, пл. Вл.Тричков №1, ет.3, стая №18.
На основание 28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на заявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Трън.
Обявлението е публикувано в Държавен вестник№18 от 28.02.2020г.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg