петък 29 март 2019
Извършване на проверка на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес
Заповед за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес - публикувано на 05.04.2019

Протокол

Заповед

Относно избори за членове на Европейския парламент от Република България
Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Трън за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г

Заповед


петък 22 март 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 28.03.2019 г.
Покана
понеделник 18 март 2019
Съобщение от Общински съвет град Трън
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 33 от заседание, проведено на 28.02.2019г, е приел нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.


Съобщение
Съобщение от Общински съвет град Трън
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 34 от заседание, проведено на 28.02.2019г, е приел нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение
Съобщение от Общински съвет град Трън
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 35 от заседание, проведено на 28.02.2019г, е приел нова Наредба за управление на общинските пътища.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение
вторник 12 март 2019
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.

с. Слишовци

с. Ярловци

с. Горочевци

гр. Трън

с. Туроковци


с. Цегриловци

с. Глоговица

с. Ездимирци

с. Зелениград

с. Забел

с.Фириповци

с. Рани луг

с. Видрарс. Еловица

четвъртък 07 март 2019
Заповед по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ.
Заповед
сряда 06 март 2019
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за създаване на масиви за ползване за землищата с. Бераинци, с. Бусинци, с. Бутроинци, с. Главановци, с. Зелениград, с. Милославци, с. Насалевци, с. Рани луг, с. Реяновци, с. Слишовци и с. Цегриловци, общ.Трън.

с. Главановци

с. Насалевци


с. Бутроинци


с. Бусинци


с. Бераинци


с. Цегриловци


с. Зелениград


с. Рани луг


с. Слишовци

с. Милославци


с. Реяновци

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg