петък 25 януари 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 31.01.2019 г.
Покана
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Банкя, с. Богойна, с. Докьовци, с. Ломница, с. Неделково и с. Парамун, общ.Трън.

с. Парамун

с. Неделково

с. Докьовци

lс. Ломница

с. Богойна

с. Банкя

петък 18 януари 2019
четвъртък 17 януари 2019
Проект на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
Протокол от обществено обсъждане-публикувано на 20.02.2019

Справка за постъпили становища-публикувано 20.02.2019

Заповед

Обявление

Покана

Мотиви

Наредба

Оценкавторник 15 януари 2019
Нов мейл за изпращане на документи до местни данъци и такси в Община Трън
Уведомяваме Ви, че във връзка с новите изисквания за информиране на службите Местни данъци и такси на общините при сключване на договори и др.
може да изпращате информацията на e-mail:

mdt_tran@abv.bg

Местни данъци и такси Община Трън

вторник 08 януари 2019
Обява
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни обявява избор на обществени възпитатели за работа към МКБППМН-гр. Трън през 2019г.


Обява

четвъртък 03 януари 2019
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg