+ A | - a | Нулиране
сряда 23 юни 2021
Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Трън за периода 2021-2023 година
В изпълнение на чл. 12 от ЗЕE в Община Трън е разработен проект на Програма за енергийна ефективност на Община Трън за периода 2021 - 2023 година


Проект на програмата
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?55

2009-2021 Tran.bg