+ A | - a | Нулиране
вторник 22 юни 2021
Проект на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Трън 2021-2031 г.
В изпълнение на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ в Община Трън е разработен проект на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Трън 2021-2031 г.

Проект на програмата
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg