+ A | - a | Нулиране
петък 18 юни 2021
Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година, за стопанската 2021/2022г. на имоти, представляващи земеделска земя.
Обява

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg