+ A | - a | Нулиране
вторник 02 март 2021
Проект на Решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
ПРОТОКОЛ от проведено обществено обсъждане - Публикувано: 06.04.2021г.

Справка - Публикувано: 06.04.2021г.

===================================================================

Заповед

Покана

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Обявление

Проект на решение за изменение на Наредба

Мотиви
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg