+ A | - a | Нулиране
вторник 12 януари 2021
Заповеди по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ за календарната 2021 за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землищата от община Трън.
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата

с.Бераинци, община Трън
с.Цегриловци, община Трън
с.Главановци, община Трън
с.Рани луг, община Трън
с.Реяновци, община Трън
с.Туроковци, община Трън
с.Забел, община Трън
с.Зелениград, община Трън
с.Зелениград, община Трън
с.Стрезимировци, община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg