сряда 16 декември 2020
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата от община Трън.
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година и чл.37 ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г. за създаване на масиви за ползване за землищата от община Трън.

с.Банкя, община Трън
с.Богойна, община Трън
с. Врабча, община Трън
с.Еловица, община Трън
с.Ерул, община Трън
с.Глоговица, община Трън
с.Кожинци, община Трън
с.Лешниковци, община Трън
с.Ломница, община Трън
с.Ярловци, община Трън
с.Радово, община Трън
гр. Трън, община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg