петък 11 декември 2020
Проект на Програма за развитие на туризма в община Трън за периода 2021-2027
Проектът на Програма за развитие на туризма в община Трън за периода 2021-2027 е разработен на основание чл. 12 т. 1 и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма

Проект на Програма за развитие на туризма в община Трън за периода 2021-2027
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg