вторник 08 декември 2020
Списък с допуснатите до събеседване кандидати във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“.
Списък с допуснатите до събеседване кандидати
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg