четвъртък 12 ноември 2020
Заповед за определяне на комисия във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за Община Трън.

Заповед № РД-453/03.11.2020 г. на директора на ОД "Земеделие"-Перник за определяне на комисия във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за Община Трън.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg