петък 23 октомври 2020
Заповеди на г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън относно нови разпоредби във връзка с извънредната епидемична обстановка
Относно спазване на противоепидемични мерки на публични пространства, заведения и обществен транспорт:
Заповед №РД-05-557 от 23.10.2020 на Кмета на Община Трън

Относно спазване на физическа дистанция, носене на предпазни средства и дезинфекция при работа на пазара в гр.Трън:
Заповед №РД-05-552 от 22.10.2020 на Кмета на Община Трън

Относно работа на служители в общинска администрация:
Заповед №РД-05-554 от 23.10.2020 на Кмета на Община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg