петък 23 октомври 2020
Заповед на г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън относно въвеждане вечерен час за малолетни и непълнолетни лица считано от 24.10.2020 г
Заповед №РД-05-555 от 23.10.2020 на Кмета на Община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg