сряда 05 август 2020
Покана за провеждане на обществено обсъждане
Покана за провеждане на обществено обсъждане във връзка с постъпило писмо на Областна администрация Перник с наш Вх. № 06 00-139/05.08.2020г., относно актуализация на приоритетните тематични области на интелигентна специализация за следващия програмен период 2021 – 2027г. съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Покана

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg