сряда 05 август 2020
Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ на Областна дирекция "Земеделие" Перник
Областна дирекция "Земеделие" - Перник определи с публикуваната заповед, съставите на комисиите по землища:

Заповед № 225/03.08.2020 г., издадена по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg