+ A | - a | Нулиране
четвъртък 04 юни 2020
Проект на Решение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън
Протокол от обществено обсъждане-публикувано на 19.06.2020

Справка за постъпили становища - публикувано на 19.06.2020

Заповед РД-05-274/02.06.2020г.

Обявление

Покана

Мотиви

Проект на решение

Оценка на въздействието
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg