+ A | - a | Нулиране
четвъртък 28 май 2020
Съобщение относно изпълнение на Културния календар на Община Трън
Уважаеми дами и господа,

Във връзка със зачестилите запитвания и коментари относно обявени за провеждане събития в
Културния календар на Община Трън за 2020 година, Ви уведомяваме, че публичните мероприятия
и фестивали няма да се провеждат поради обявената извънредна епидемична обстановка в РБългария.

От Ръководството на Община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg