понеделник 18 май 2020
Заповед на г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън относно удължаване срока на заповеди за забрани и правила във връзка с извънредната епидемична обстановка
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в РБългария Кмета на Община Трън - г-жа Цветислава Цветкова издаде заповед, с която се удължава до 14.06.2020 г. срока на въведения вечерен час 20:00 часа на територията на община Трън за малолетни и непълнолетни лица, въведените правила за посещения на планини, обособени места с паркова среда, както и задължението да се спазва социална дистанция, ползване на защитна маска при контакт с други лица.

Целият текст на заповедта в прикачения файл:

Заповед на Кмета на Община Трън от 15.05.2020 г. относно удължаване срока на действие на заповеди

На вашето внимание предоставяме и пълния текст на заповедите, на които се удължава срока:
Заповед на Кмета на Община Трън от 19.03.2020 г. относно въвеждане на вечерен час за малолетни и непълнолетни
Заповед № РД-05-220/05.05.2020 г.на Кмета на Община Трън относно спазване изискване за социална дистанция на територията на Община Трън
Заповед № РД-05-221/05.05.2020 г.на Кмета на Община Трън относно посещения на природни обекти, планински пътеки и обособени места с паркова среда на територията на Община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg