+ A | - a | Нулиране
четвъртък 30 април 2020
Разпределeние на ливади, мери и пасища от ОПФ по смисъла на на чл. 37 и , ал. 1 от ЗСПЗЗ, по подадени заявления в срок до 10 март 2020 г.
Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че е извършено разпределението на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд по смисъла на на чл. 37 и , ал. 1 от ЗСПЗЗ между правоимащите, подали заявления до 10.03.2020 г.

Протокол за определяне на необходимата площ - пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределяне на имотите за всяко землище на територията на община Трън по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ публикуван на 30.04.2020 г.

Приложение №1 на протокол от 2020г., на комисия назначена със Заповед №РД-05-89 /26.02.2020 г.и Заповед №РД-05-178 /20.03.2020 г. публикувано на 30.04.2020 г.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg