сряда 25 март 2020
Съобщения на Дирекция Бюро по труда Перник
Д "БТ" Перник съобщава че в периода 16.03.2020-13.04.2020 са определени дежурни служители както следва:
Списък на дежурните служители в ДБТ Перник

На вниманието на безработните лица, с право на ползване на обезщетение е съобщението в прикачения по долу файл:
Съобщение на ДБТ Перник

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg