петък 20 март 2020
Заповед на г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън относно вечерен час за малолетни и непълнолетни лица
Със Заповед №РД-05-174 от 19.03.2020 г. г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън въвежда вечерен час 20:00 часа на територията на община Трън за малолетните и непълнолетните лица считано от 20.03.2020 г. Забранява се събирането на групи на обществени места - улици, площади, детски и спортни площадки, стадиони, паркове и градини. Контролът на разпоредителните мерки ще се осъществява от кметските наместници, днъжностните лица от общината съвместно с органите на МВР.

Пълният текст на заповедта в прикачения файл:

Заповед на Кмета на Община Трън от 19.03.2020 г.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg