четвъртък 19 март 2020
СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА
1. ОБЩИНА ЗЕМЕН
• Людмила Бакалова – Директор домашен социален патронаж, тел. 0877/10-30-56
• Николай Евтимов – Служител в домашен социален патронаж,
• Боян Евтимов – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0885/04-38-80
2. ОБЩИНА ТРЪН
• Марин Радивоев - Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0898/33-41-86
• Антон Аначков – Здравен медиатор, тел. 0896/52-82-13
3. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
• Емил Николов - Служител в социален патронаж, тел. 0884/70-50-28
4. ОБЩИНА РАДОМИР
• Асен Димитров Колаксъзов-Технически изпълнител-Домакин, тел. за връзка: 0896/68-18-46
• Венцислав Свиленов Димитров-Работник поддръжка „Улично осветление“ , тел. за връзка: 0884/32-25-13
• Дежурни към ОБСС-тел. за връзка: 0885/59-92-92
5. ОБЩИНА БРЕЗНИК
• Даниела Захова – Здравен медиатор, тел. 0897/77-52-53
• Мариела Неделкова - Служител в домашен социален патронаж, тел.0877/26-11-04

Списък на лицата
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg