сряда 06 май 2020
Заповеди на министър Кирил Ананиев относно противоепидемични мерки на територията на РБългария
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На този линк може да следите актуалните заповеди на Министъра на здравеопазването

Публикувана е Заповед № РД-01-251/05.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно промяна в мерките
Публикувана е Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно изменения и промяна в мерките
Публикувана е Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Публикувани са заповеди на Министър Ананиев относно носене на предпазни маски и посещение на природни обекти:
Публикувана е Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Публикувана е Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г. се измененя Заповед № РД-01-143/20.03.2020г. относно режима за ползване на паркове и градинки.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-236/24.04.2020 г. се измененя Заповед № РД-01-197/11.04.2020г. като срока за носене на предпазни маски на закрити и открити обществени места да се чете - до 13.05.2020 г, включително
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-225/20.04.2020 г. се измененя и допълва Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.,
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-224/16.04.2020 г. се забранява влизането и излизането от София - град от 17.04.2020 г до второ нареждане.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-224/16.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-197/30.03.2020 г. на Министър Ананиев става задължителното носене на предпазни маски на закрити или на открити обществени места считано от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително. Заповедта се отнася и за всички места, където се предоставят обществени услуги.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването


Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-195/10.04.2020 г. се удължава срока на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г включително.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-196/10.04.2020 г. се уреждат изискванията и пропускателния режим за сезонни работници.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви , че Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министър Ананиев се изменя със Заповед №РД-01-169/31.03.2020 г. и задължителното носене на предпазни маски на публични места се отменя до намиране на консенсус.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването[/b]

Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването - изменена със Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г.[/b]
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-165/27.03.2020 г. се променя срока на изолацията след хоспитализация.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. се удължава срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г включително.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Заповед №РД-01-153/25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. относно режима на ограничения на преминаване през КПП:
Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. и Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г на Министъра на здравеопазването се въвеждат нови ограничения за предотвратяване разпространението на COVID-19. Пълният текст на заповедите прочетете в прикачените файлове:
Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. се изменя Заповеди № РД-01-124/13.03.2020г., допълнена от заповед №РД-01-131/17.03.2020 г. със следния текст:
"Създава се т1а:
1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1 да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1 - 1,5 м. между лицата".
т.9 се отменя."
Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:
„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“
Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.
Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Заповедите на министър Ананиев Ви предоставяме в прикачените файлове.

Актуализирана заповед РД-01-124 на Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-129 на Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-130 на Министъра на здравеопазването
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg