сряда 12 февруари 2020
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ За изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън
Съобщение, публикувано на 16.03.2020 г. за отлагане на общественото обсъждане

Заповед

Обявление

Покана

Мотиви

Проект на решение

Оценка на въздействиетоhttp://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg