сряда 12 февруари 2020
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ За изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън
Заповед

Обявление

Покана

Мотиви

Проект на решение

Оценка на въздействиетоhttp://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg