сряда 05 февруари 2020
Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ:

с. Банкя; общ. Трън

с. Бераинци; общ. Трън

с. Богойна; общ. Трън


с. Бохова; общ. Трън


с. Бутроинци; общ. Трън

с. Бусинци; общ. Трън

с. Цегриловци; общ. Трън

с. Джинчовци; общ. Трън

с. Докьовци; общ. Трън

с. Долна Мелна; общ. Трън

с. Дълга Лука; общ. Трън

с. Еловица; общ. Трън

с. Ерул; общ. Трън

с. Ездимирци; общ. Трън

с. Мракетинци; общ. Трън

с. Милкьовци; общ. Трън

с. Лева Река; общ. Трън

с. Ломница; общ. Трън

с. Лялинци; общ. Трън

с. Костуринци; общ. Трън

с. Глоговица; общ. Трън

с. Мрамор; общ. Трън

с. Филиповци; общ. Трън

с. Горна Мелна; общ. Трън

с. Горочевци; общ. Трън

с. Кожинци; общ. Трън

с. Неделково; общ. Трън

с. Насалевци; общ. Трън

с. Шипковица; общ. Трън

с. Реяновци; общ. Трън

с. Рани лук; общ. Трън

с. Радово; общ. Трън

с. Ярловци; общ. Трън

с. Парамун; общ. Трън

с. Слишовци; общ. Трън

с. Стайчовци; общ. Трън

с. Туроковци; общ. Трън

с. Зелениград; общ. Трън

с. Забел; общ. Трън

с. Врабча; общ. Трън

с. Велиново; общ. Трън

с. Видрар; общ. Трън

гр. Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg