понеделник 13 януари 2020
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година за създаване на масиви за ползване
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по чл. 37в, за стопанската 2019-2020 година за създаване на масиви за ползване:

с.Бераинци, община Трън

с.Бохова, община Трън

с.Бусинци, община Трън

с.Бутроинци, община Трън

с.Велиново, община Трън

с.Врабча, община Трън

с.Главановци, община Трън

с.Глоговица, община Трън

с.Джинчовци, община Трън

с.Забел, община Трън

с.Зелениград, община Трън

с.Костуринци, община Трън

с.Лялинци, община Трън

с.Милославци, община Трън

с.Насалевци, община Трън

с.Парамун, община Трън

с.Рани луг, община Трън

с.Реяновци, община Трън

с.Слишовци, община Трън

с.Стайчовци, община Трън

с.Стрезимировци, община Трън

с.Студен извор, община Трън

гр.Трън, община Трън

с.Туроковци, община Трън

с.Филиповци, община Трън

с.Цегриловци, община Трън

с.Ярловци, община Трън

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg