+ A | - a | Нулиране
понеделник 02 декември 2019
На вниманието на заинтересованите лица!
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикацията от 27.11.2019 г. - Обявление за внесено предложение в Общински съвет Трън относно определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г., Ви правим следното уточнение - на практика няма промяна в размера на таксата. Публикуването на обявлението в сайта на община Трън и в регионален вестник е за информация на обществеността, и е част от ежегодната процедура по приемане на План-сметката за разходите по събиране на битовите отпадъци в Община Трън. Определянето на размера на такса битови отпадъци влиза в сила след решение на Общинския съвет.

От ръководството на Общината
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg