сряда 27 ноември 2019
Обявление относно предложение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2020г
Обявление от 27.11.2019 г. за внесено в ОбС Трън предложение за размера на такса битови отпадъци за 2020 г.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg