вторник 26 ноември 2019
ПРОЕКТ ПРИЕМИ МЕ 2015
На 01.11.2016 година стартира нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ включващ общините:
Перник
Радомир
Брезник
Трън
Основната цел на проект „Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата „приемна грижа", както и да затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца изпаднали в социален риск и изолация в семейна среда.

Презентация на ПРОЕКТ ПРИЕМИ МЕ 2015
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg