петък 27 септември 2019
Изработване на помощен план на новообразувани имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на Община Трън
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на община Трън.
На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма "ГЕО ПЛЮС" ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните землища на територията на област Перник:

Община Трън – с. Бераинци, с. Ерул, с. Врабча, с. Филиповци, с. Глоговица, с. Лешниковци, с. Ломница, с. Пенкьовци, с. Велиново и гр. Трън.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.
Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне по допълнително оповестен график, който ще бъде наличен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайта на Областна администрация – Перник.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg