четвъртък 05 септември 2019
Приемен ден на НОИ в Община Трън за консултации след промяната на чл.70 от КСО през м.септември 2019 г.
Във връзка с промяната на чл. 70 от КСО, експерти от ТП на НОИ-Перник ще посетят Община Трън и ще консултират за правото на избор на по благоприятна формула при пенсиониране. Дата - 13.09.2019г. от 09.00ч.-12.00ч. в заседателната зала на Община Трън

График за м.септември 2019 г.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg