вторник 28 май 2019
Обявяване на пожароопасен сезон
Уведомяваме земеделските стопани,жителите и гостите на Община Трън за обявяване на пожароопасен сезон. Нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
Заповед №РД-184/22.05.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" Перник
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg