понеделник 25 февруари 2019
Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън.
Протокол от обществено обсъждане-публикувано на 01.04.2019

Справка за постъпили становища - публикувано на 01.04.2019

Заповед

Обявление

Покана

Мотиви

Наредба

Оценка
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg