петък 07 декември 2018
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ТРЪН /2018-2020 г./
ОДОБРЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ЗА РАБОТА С ДЕЦА ПРЕЗ 2018г.

Стратегия

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg