понеделник 03 септември 2018
Анкета на Агенция по заетостта за потребностите от работна сила
Стартира второто проучване за потребностите на работодателите от кадри

Прессъобщение

Линк към анкетата
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg