сряда 01 август 2018
Дирекция "Бюро по труда Перник обявява свободни средства за работодатели по мерки по ЗНЗ
Дирекция "Бюро по труда Перник уведомява заинтересованите работодатели за възможност
за кандидатстване за прилагане на мерки по ЗНЗ съгласно публикуватата обява:
Обява от 01.08.2018 г.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg