вторник 24 април 2018
Проект „Младите хора с идеи за развитието на общината в духа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018г.“
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Община Трън изпълнява проект „Младите хора с идеи за развитието на общината в духа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018г.“ с управляващ орган НСОРБ и финансиране в размер 3000 лв. на основание ПМС №15/01.02.2018г. на Министерски съвет по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 /БПСЕС/. Продължителност на проекта до 30.06.2018 г.
Целевата група на проекта са младежи от горен курс на обучение от СУ „Гео Милев“ гр. Трън –50 бр. Основната цел е повишаване на информираността на младите хора в община Трън за ЕС и БПСЕС и специфични цели привличане интереса на младежите чрез ангажирането им с идеи за бъдещото развитие на общината.
Планирани дейности по проекта са информационна кампания за неговото популяризиране, която включва публикуване на информация в регионален вестник и електронни медии, изработване на информационни диплянки и плакати, информиране на младежите в класните стаи за идеите на проекта и покана да участват в него. Провеждане на семинар с младежите, чиято цел е повишаване на информираността на младите хора на община Трън за Евро съюза, за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018г., за приноса на Република България за развитието на ЕС и за ползите на България от членството й в ЕС. Провеждане на кръгла маса с младежите, където те да представят свои идеи за бъдещото развитие на общината под формата на презентации, които след това ще бъдат публикувани в брошури. Откриване на фотоизложба, която ще представи развитието на град Трън преди и след членството на България в ЕС.
Очаквани резултати от проекта са обучени 50 младежи от община Трън и ангажирането им с идеи за развитие на общината. Информирани жители и гости на град Трън за дейността на проекта и развитието на града след приемането на България в ЕС чрез откриване на фотоизложбата.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg